Vincent Bijlo en Joost Wilgenhof op de Sluis bij Oog en Al