Team

Kaj van Vliet

historicus en stadsarchivaris Het Utrechts Archief, initiatiefnemer van duurzame archivering website DSVW in HUA

In short, r is a programming proessaywriting.org/ language and software environment for statistical computing and graphics